Taula 4

T-patterns detectats conformement als paràmetres i criteris de cerca, agrupats conforme la conseqüència de la seqüència.
De cada T-patterns s’exposa el patró en format cadena, el nombre de seqüència del registre en què té lloc cada ocurrència del T-patterns, i el número d’ordre per a la seva identificació

ConseqüènciaRivals en centre de jocPatró format cadenaOcurrències i nre. de seqüèncian
Orientació entrada davant-dreta
i orientació sortida davant-esquerra
Sector ocupat 1((fap,z50,rao,cp,em icj,z50,rao,c,in,bead,jead,so1,
em) fcj,z50,rao,c,in,bsai,jsai,so1,em )
n = 3
(7,29,31)
1
Sectors ocupats 1 i 2(icj,z51,rao,c,in,bead,jead,so12,em (fcj,z51,rao,c,in,
bsai,jsai,so12,em iavc,z51,rao,cp,em ))
n = 3
(5,11,19)
2
(icj,z50,rao,c,in,bead,jead,so12,em fcj,z50,rao,c,in,
bsai,jsai,so12,em )
n = 3
(4,50,73)
3
Orientació entrada davant-esquerra
i orientació sortida davant-dreta
Sectors ocupats 1 i 2((fap,z50,rao,cp,w icj,z50,rao,c,in,beai,jeai,so12,w)
fcj,z50,rao,c,in,bsad,jsad,so12,w )
n = 3
(66,83,88)
4
(icj,z50,rao,c,in,beai,jeai,so12,em fcj,z50,rao,c,in,b
sad,jsad,so12,em )
n = 4
(16,18,30,71)
5