Taula 3

Anàlisi post hoc de diferències en qualitat de vida entre nivells d’activitat física assolit.

Variable
Nivell activitat física

Baix vs. MitjàMitjà vs. Alt
Baix vs. Alt
Qualitat de vidaBenestar físic.000***.005**.000***
Benestar psicològic.093.991.049*
Autonomia i relació amb pares.074.637.005**
Relació amb amics i suport social.985.000***.000***
Relació i suport en l’entorn escolar.011*.752.001**
Nota. * = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001.