Taula 3

Estadístics descriptius, fiabilitat i correlacions bivariades de les variables.

VariablesMDTRangACα123456789101112
1. Responsabilitat social5.25.581-6-1.413.09.76.50**.27**-.24*.26**.17**.25**.02-.23**-.15*.08.07
2. Responsabilitat personal5.22.691-6-1.362.27.75
.30**-.14*.25**.17**.27**.07-.10-.14*.21**.26**
3. Conductes prosocials4.25.841-6-.47.02.85

.01.56**.48**.58**.21**.03.03.07.18**
4. Conductes antisocials2.24.641-6.71.21.76


-.09.14*-.09.22**.31**.26**.01.08
5. Presa de perspectiva3.44.891-5-.35-.22.71.53**.59**.19**-.03-.12*.07.10
6. Fantasia3.061.101-5.13-.67.74
.52**.38**.10.13*-.04.13*
7. Preocupació empàtica3.43.921-5-.23-.77.65

.33**.04-.08-.01.07
8. Malestar personal2.75.861-5.30-.16.66


.12*.00.10.13*
9. Violència soferta1.67.581-51.03.45.77.38**.03.14*
10. Violència observada2.28.821-5.64-.10.82
-.07-.01
11. Percepció comparativa AF3.321.151-5-.15-.82

.58**
12. Percepció nivell de pràctica AF3.631.090-8-.20-.91.88


Nota: * p < .05; ** p < .01; M = Mitjana; DT = Desviació típica; A = Asimetria; C = Curtosi; α = Coeficient alfa de Cronbach; AF = Activitat Física.