Taula 3

Titularitat del centre escolar en què es troba.


NoTotalSignificació exacta (bilateral)
Públic94.6 %5.4 %100 %.000
Concertat83.2 %16.8 %100 %
Privat77.8 %22.2 %100 %
Total91.4 %8.6 %100 %