Taula 3

Estadístiques d’ajustament per als models. Comparacions de condicions mitjançant procediments d’invariància de mesurament.

Índexs de bondat d’ajustament i comparacions de models per a models provats
ModelCMINDFCMIN/DFCFIRMSEAECVIAIC
0463.2692401.930.959.0501.594583.269
0a463.0952401.930.954.0531.762583.095
0b299.1562401.246.958.0544.990419.156
1806.3324801.680.953.0382.2501046.332
2834.8035011.666.952.0382.2211032.803
3844.6305071.666.952.0382.2161030.630
4848.1135111.660.952.0382.2071026.113
5900.3825401.667.948.0382.1941020.382
Comparació de condicions mitjançant procediments d’invariància de mesurament
ModelDif. DFDif. CMINpDif. CFIDif. RMSEA
Suposant que el model 1 sigui correcte22128.471.127.001.000
32738.298.073.001.000
43141.781.094.001.000
56094.050.003.004.000
Assumint que el model 2 sigui correcte369.827.019.000.000
41013.310.000.000.000
53965.579.000.006.000
Assumint que el model 3 sigui correcte443.483.001.000.000
53355.752.000.004.000
Assumint que el model 4 sigui correcte52952.269.005.004.000
Nota:  Model 0, total corredors; model 0a, corredors masculins; model 0b, corredores femenines; model 1, indica que no hi ha paràmetres restringits a ser iguals en tots els grups; model 2, càrregues factorials restringides a ser iguals; model 3, pesos estructurals observats i càrregues factorials restringides a ser iguals; model 4, covariàncies estructurals observades, pesos estructurals i càrregues factorials restringides a ser iguals; model 5, residus estructurals observats, covariàncies estructurals, pesos estructurals i càrregues factorials restringides a ser iguals. Dif. CMIN, diferència entre el model i els altres models; Dif. DF. diferència entre el model i els altres models; p, nivell de significança entre models.