Taula 3

Línies d’investigació i estudis que en formen part.

Línia d’investigacióEstudis
Descriure les eines tecnològiques i informàtiques amb les quals compten els entrenadors per a la seva formació i capacitació Over (2008), Cushion et al. (2010), Sanz (2011), Sackey-Addo i Pérez (2016)
Examinar les preferències dels entrenadors per a la seva formacióReade et al. (2008), Callary et al. (2011), Pope et al. (2015), Kubayi et al. (2016), Stoszkowski i Collins (2015)
Analitzar l’ús dels recursos en línia per part dels entrenadors per a la seva formacióMester i Wigger (2011), Augustýn i Jůva (2014)
Avaluar l’eficàcia dels recursos i programes d’educació en línia per a la formació d’entrenadorsKoh et al. (2017), Driska (2018), Cushion i Townsend (2018)