Taula 3

Organització dels nous ensenyaments: graus i especialitzacions per modalitats.

Organització nous ensenyaments (RD701/2019 i RD702/2019)
CIGM SENDERISME CFGM BARRANCS
a) Abalisament de senders
b) Barranquisme adaptat
c) Interpretació mediambiental
d) Interpretació patrimonial
e) Noves tendències del descens de barrancs
CFGM ESCALADA
a) Abalisament de senders
b) Guia d’escalada
c) Interpretació mediambiental
d) Interpretació patrimonial
e) Paraescalada
f) Escalada en instal·lacions esportives
GS ESCALADA
a) Escalada adaptada
CGFM MUNTANYA MITJANA
a) Abalisament de senders
b) Interpretació mediambiental
c) Interpretació patrimonial
d) Marxa nòrdica
e) Muntanya mitjana adaptada
f) Supervivència en muntanya
GS ALTA MUNTANYA
a) Alta muntanya adaptada
b) Guia d’alta muntanya
Font: elaboració pròpia a partir de textos legislatius analitzats.