Taula 3

Anàlisi de regressió entre la CF i el nivell de pràctica d’AF ajustat amb les covariables gènere i edat.

CoeficientsANOVA
BError típictpRglFSig.
FPM
(mà
dominant)
(Constant)-3.8264.034-.948.344.5913,21037.636.000
AF2.306.8992.565.011
Gènere6.680.8797.602.000
Edat1.324.2804.726.000
Salt
horitzontal
(Constant)117.50424.3294.830.000.5783,21035.089.000
AF16.2665.4203.001.003
Gènere43.2535.2998.162.000
Edat.8781.690.520.604
Velocitat(Constant)10.214-61316.662.000.5323,21027.655.000
AF-.552.137-4.039.000
Gènere-.766.134-5.737.000
Edat.090.0432.111.000
Resistència(Constant)-1.2011.575-0762.447.5283,21027.126.000
AF1.984.3515.654.000
Gènere1.502.3434.378.000
Edat.344.1093.144.002
Nota: AF: sedentaris (0) i actius (1); Gènere: dona (0) i home (1); Edat: 13, 14, 15 i 16 anys; FPM: força de prensió manual; Mà dominant: es classifica atenent el predomini funcional de la mà dreta o esquerra segons la lateralitat de l’adolescent.