Taula 3

Diferències significatives en funció de la ubicació de l’equipament

EquipamentÍtemx̄ Ubicacióp
CobertAire lliure
Porteries6.2.1 Disposa de xarxa.90.029.2<.001
6.2.2 Xarxa en bon estat.81.547.4.005
6.4.1 Disposa de sistema antigir.86.799.2.005
6.4.2 Sistema d’ancoratge en bon estat.65.496.9<.001
Cistelles7.1.1 Estructura de suport en bon estat.98.375.7<.001
7.1.7 Espai lliure desproveït d’obstacles.75.997.1<.001
7.2.1 Tauler en bon estat.97.365.3<.001
7.2.2 Tablero protegido con almohadillado.24.1.0<.001
7.3.1 Cèrcol en bon estat.100.083.6<.001
7.4.1 Disposa de xarxa.94.035.7<.001
7.4.2 Xarxa en bon estat.94.567.2<.001
7.5.1 Xarxa subjecta al cèrcol.90.845.9<.001
7.6.1 Disposa de sistema d’ancoratge o llast.100.094.8.012
7.6.2 Sistema d’ancoratge o llast en bon estat.100.062.6<.001
7.8.3 Marcat UNE-EN 1270.21.46.9<.001
Pals de voleibol8.1.1 Pal en bon estat.94.139.5<.001
8.1.2 Absència de vores o arestes.100.058.1<.001
8.1.3 Sense risc d’atrapament.94.162.8<.001
8.2.1 Disposa de xarxa.76.527.9<.001
8.3.1 Cable de tensat resistent a la corrosió.92.346.2<.001
8.6.1 Marcat UNE-EN 1271.17.6.0.004
Nota. Font pròpia