Taula 3

Correlacions entre l’esportivitat, violència escolar i responsabilitat

CPCSRRAROPNVSVORSRP
Compromís amb la pràctica (CP)Coeficient de correlació1.00.262**.254**.229**.012-.036-.067.263**.333**
Sig. (Bilateral)– .000 .000 .000 .771.365 .089 .000 .000 
Convencions socials (CS)Coeficient de correlació– 1.000.401**.308**.184**–.099*–.112**.299**.304**
Sig. (Bilateral)– – .000 .000 .000 .012 .005 .000 .000 
Respecte a les regles i àrbitres (RRA)Coeficient de correlació– – 1.000 .329**.184**–.098*–.118**.338**.241**
Sig. (Bilateral)– – – .000.000 .013 .003 .000 .000 
Respecte a l’oponent (RO)Coeficient de correlació– – – 1.000 –.111**.003 –.086* .247**.170**
Sig. (Bilateral)– – – .005 .939 .029 .000 .000
Perspectiva negativa (PN)Coeficient de correlació– – – 1.000 –.130**–.081* .123**.101* 
Sig. (Bilateral)– – – .001 .041 .002 .011 
Violència patida (VP)Coeficient de correlació– – – 1.000 .449** –.164**–.036 
Sig. (Bilateral)– – – .000 .000 .363 
Violència observada (VO)Coeficient de correlació– – – 1.000 –.227**–.071 
Sig. (Bilateral)– – – .000 .071 
Responsabilitat social (RS)Coeficient de correlació– – – 1.000 .493**
Sig. (Bilateral)– – – .000 
Responsabilitat personal (RP)Coeficient de correlació– – – 1.000 
Sig. (Bilateral)– – – 
* p < .05; ** p < .01.