Taula 2

Descripció de les variables numèriques utilitzades en l’estudi.

VariableDescripció
SegonsTemps que tarda a marcar-se el gol des de l’inici de l’acció
Nombre d’atacantsNombre de jugadors ofensius amb intenció de participar en l’acció, sense comptar el llançador
(Adaptat de Maneiro et al., 2021)
Nombre de defensesNombre de jugadors defenses que participen en l’acció
(Adaptat de Maneiro et al., 2021)
Nombre de contactes ofensiusNombre de jugadors ofensius que toquen la pilota abans que es marqui un gol
Nombre de contactes defensiusNombre de jugadors defenses que toquen la pilota abans que es marqui un gol
Nombre de passadesNombre de passades fetes en el transcurs de l’acció
(Adaptat de Maneiro et al., 2021)
ContactesNombre de passades fetes en el transcurs de l’acció
BarreraNombre de passades fetes en el transcurs de l’acció
(Link et al., 2016)