Taula 2

SEM per a practicants d’esports col·lectius sense contacte.

Associació de variablesPRPRE
EstimacióEEFCpEstimació
AC ⎜ SC1.000


.121
SO ⎜ SC–0.8280.708–1.169.243–.127
EM ⎜ SC–2.7541.872–1.479.141–.283
FA ⎜ SC–0.2510.342–0.734.463–.061
PH ⎜ SC–0.3770.589–0.640.522–.052
ER ⎜ EI1.000


.277
EC ⎜ EI4.7243.2031.475.140.435
EA ⎜ EI1.0300.3962.604.009.319
VIOLÈNCIA DIRECTA ⎜ SC31.34478.8640.397.691.823
VIOLÈNCIA INDIRECTA ⎜ SC–9.88224.474–0.404.686–.550
VIOLÈNCIA DIRECTA ⎜ EI–4.0554.413–0.919***–.071
VIOLÈNCIA INDIRECTA ⎜ EI13.62015.2980.890***.301
Nota:  Pes de regressió (PR); Pes de la regressió estàndard (PRE); Error estàndard (EE); Relació crítica (RC); Autoconcepte Acadèmic (AC); Autoconcepte Social (SO); Autoconcepte Emocional (EM); Autoconcepte Familiar (FA); Autoconcepte Físic (PH); Reparació Emocional (ER); Claredat Emocional (EC); Atenció Emocional (EA); Autoconcepte (SC); Intel·ligència Emocional (EI);
*** Relació estadísticament significativa a nivell p < .001