Taula 2

Estadístics descriptius i anàlisi de la variància. Funcions executives, rendiment acadèmic i qualitat de vida segons el nivell d’activitat física assolit (baix, mitjà, alt).

Variable
Activitat físicaNivell baixNivell mitjàNivell alt


MDTMDTMDTglFpη²
Funcions executivesAtenció1.980.821.810.671.910.733322.020.134.01
Inhibició1.900.861.840.761.990.823320.874.418.01
Regulació emocional2.020.882.050.832.160.933320.798.451.01
Rendiment acadèmic7.671.357.731.147.791.263320.281.754.00
Qualitat de vidaBenestar físic3.400.703.860.584.200.5633238.911.000***.19
Benestar psicològic3.950.914.200.834.220.763323.441.003**.02
Autonomia i relació amb pares3.560.803.810.813.910.753325.577.004**.03
Relació amb amics i suport social1.740.781.720.752.200.6933222.731.000***.08
Relació i suport en l’entorn escolar4.020.804.300.674.380.5933214.332.000***.05
Nota. ** = p < .01; *** = p < .001.