Taula 2

Criteris d’inclusió i d’exclusió.

Criteris d’inclusióCriteris d’exclusió 
Escolars d’educació primària i secundària.Escolars menors de 10 anys, per garantir així la comprensió dels ítems dels qüestionaris.
Escolars que comprenguessin el castellà escrit.Participants majors d’edat. 
Escolars sense patologia mental o cognitiva diagnosticada.Escolars amb patologia mental o cognitiva diagnosticada.
Emplenar correctament tots els qüestionaris.Participants que no emplenin els qüestionaris correctament.