Taula 2

Característiques i resultats dels estudis quantitatius no aleatoritzats inclosos.

ReferènciaDisseny de la recercaMostra (N)Característiques de la mostra VariablesInstrumentsJoc-ficció (longitud)
Castañeda-Vázquez  et al. (2019)Preexperimental amb un sol grupNA = 64Formació del professorat d’Educació Física
(Nf = 40; Nm = 24)
Motivació intrínseca, motivació extrínseca i experiència ludificada Qüestionari CEAM II Pentatló Actijuegos
(~60 h)
Ferriz-Valero  et al. (2020)Grup quasiexperimental no equivalentNGE = 62
NGC = 65
Formació del professorat d’Educació Física
(Nf = 54; Nm = 73)
Motivació intrínseca, motivació extrínseca, rendiment acadèmic i experiència ludificada Qüestionari de motivació CMEF ClassCraft (~30 h)
Fernández-Río  et al. (2022)Grup quasiexperimental no equivalentNGE = 27
NGC = 27
Secundària (3r)
(Nf = 26; Nm = 28)
Motivació intrínseca, satisfacció amb l’autonomia, satisfacció amb la competència, satisfacció amb el sentit d’identificació i intenció d’estar físicament actiuTres qüestionaris de motivació: PLOC, Necessitats Psicològiques Bàsiques i Intencions. Dragon Ball Z (~14 h)
Martín-Moya  et al. (2018)Preexperimental longitudinal amb un sol grupNA = 30 Batxillerat (2n)
(Nf = 15; Nm = 15)
Motivació, competència motriu autopercebuda i comparativa, compromís amb l’aprenentatge, ansietat i por del fracàs, experiència ludificada Qüestionari MLPE 
Qüestionari sociodemogràfic
DiverHealth (~10 h)
Serrano-Durá  et al. (2021)Grup quasiexperimental no equivalentNGE = 17  NGC = 19Secundària (1r)
(Nf = 19; Nm = 17)
Coneixements sobre salut i cures de l’esquena, estat d’ànim, percepció de l’esforç, gènere, resistència dels músculs flexors i extensors del tronc. Dos qüestionaris teòrics (COSACUES i COSACUES-AEF-), Escala de sensacions, Escala OMNI, tres proves físiques (Pont lateral, Biering-Sørensen i Planxa d’avantbraços)Salut de l’esquena (~6 h)
Sotos-Martínez  et al. (2022)Grup quasiexperimental no equivalentNGE = 133 NGC = 142Secundària
(Nf = 127; Nm = 148)
Necessitats psicològiques bàsiques i motivacióSatisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques (BPNES) i motivació (SMS-II versió espanyola)ClassCraft (~10 h)
Real-Pérez
et al. (2021)
Grup quasiexperimental no equivalentNGE = 49  NGC = 49Secundària (3r i 4t)
(Nf = 58; Nm = 40)
Suport i satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques, motivació i ambient motivacionalSuport (CANPB) i satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques (BPNES), motivació (CMEF) i ambient motivacional (PEPS; SSI-EF)Dansa africana (~10 h)
NA = Mostra de l’alumnat; NP = Mostra del professorat; Nf = Mostra femenina; Nm = Mostra masculina; NGE = Mostra de grup experimental; NGC = Mostra de grup de control; GE = Grup experimental; CG = Grup de control