Taula 2

Percentatge de treball de contingut AFMN a l’ESO.

Activitats1r ESO %2n ESO %3r ESO %4t ESO %
Orientació41.543.355.441.3
Primers auxilis29.427.435.844.4
Jocs a la natura45.539.127.622.7
Tresc29.426.722.125.4
Escalada9.516.111.714.1
Nusos15.716.66.48.6
Bicicleta8.68.69.19.5
Surf/vela/surf d’estel8.28.48.29.3
Muntatge de motxilles13.77.33.54.4
Acampades44.65.78.4
Ràfting/caiac3.54.24.47.3
Raids5.54.94.94.2
Ràpel2.63.34.26.2
Muntatge tendes campanya3.35.144.4
Tirolina3.54.94.23.8
CXM2.22.24.25.1
Supervivència2.22.22.63.1
Construccions amb cordes2.21.51.51.3
Descens de barrancs0.40.71.32.4
Vies ferrades0.41.10.91.8
Espeleologia0.91.10.21.3
Alpinisme0.40.91.11.1
Nota. Aquesta taula mostra el percentatge de professors que fan cada una de les activitats en els diferents cursos de l’ESO, atenent el total de respostes obtingudes al qüestionari.