Taula 2

Mitjana ± desviació típica, intervals de confiança del 95%, valor de p i mida de l’efecte (ME-d) corresponents als gols (G), els gols per quart (GQ1-GQ4), les faltes d’exclusió (FE) i els penals (P) en campionats d’elit femenins i masculins, abans i després dels canvis en les normes del waterpolo (n = nombre de partits).


Dones
Homes
període anterior
n = 36
període posterior
n = 36
valor de p; dperíode anterior
n =126
període posterior
n = 89
valor de p; d
G10.9 ± 2.6
[entre 9.5 i 12.4]
11.7 ± 2.8
[entre 10.1 i 13.3]
0.37; 0.3
ME petita
10.3 ± 1.7
[entre 9.2 i 11.4]
11.9 ± 1.9
[10.7 ± 13.1]
.03; 0.9     
ME moderada
GQ13.1 ± 1.1
2.4 a 3.7
2.8 ± 0.8
2.3 a 3.2
0.43; 0.4
ME petita
2.6 ± 0.6
[entre 2.2 i 3.0]
3.0 ± 0.3
[entre 2.9 i 3.2]
.02; 0.9
ME moderada
GQ22.8 ± 1.2
[entre 2.1 i 3.5]
3.0 ± 1.0
[entre 2.4 i 3.6]
0.44; 0.2
ME petita
2.4 ± 0.6
[entre 2.1 i 2.8]
3.0 ± 0.6
[entre 2.6 i 3.4]
< .001; 0.9     
ME moderada
GQ32.7 ± 1.0
[entre 2.1 i 3.3]
3.0 ± 0.7
[entre 2.6 i 3.4]
0.34; 0.4
ME petita
2.5 ± 0.5
[entre 2.2 i 2.9]
3.0 ± 0.7
[entre 2.5 i 3.4]
.09; 0.7     
ME moderada
GQ42.7 ± 0.7
[entre 2.3 i 3.1]
2.9 ± 1.1
[entre 2.3 i 3.5]
0.29; 0.2
ME petita
2.7 ± 0.3
[entre 2.5 i 2.8]
2.9 ± 0.6
[entre 2.5 i 3.3]
.41; 0.4     
ME petita
FE8.2 ± 1.4
[entre 7.4 i 9.0]
8.9 ± 1.7
[entre 7.9 i 9.8]
1.00; 0.4
ME petita
9.1 ± 1.2
[entre 8.3 i 9.9]
11.2 ± 1.3
[entre 10.4 i 12.1]
< .001; 1.7
ME gran
P0.6 ± 0.6
[entre 0.3 i 1.0]
1.1 ± 0.5
[entre 0.8 i 1.3]
0.06; 0.7
ME moderada
0.4 ± 0.2
[entre 0.3 i 0.6]
0.9 ± 0.3
[entre 0.7 i 1.1]
< .00; 1.9
ME gran
G = Gols; GQ = Gols per quart; FE = Faltes d’exclusió; P = Penals