Taula 2

Dimensions d’anàlisi i categories per a l’anàlisi de la informació.

Dimensió d’anàlisiCategoria
Participació, relacions socials i actituds dels participantsIgualtat d’oportunitats
Respecte de les normes
Integració
Aprenentatges esportius i promoció d’hàbits saludables i estil de vida actiuMillora en la pràctica esportiva
Caràcter poliesportiu del PIDEMSG
Realització d’activitat física fora de l’esport escolar
Transferència a altres contextosUtilitat dels aprenentatges adquirits en altres contextos