Taula 2

Característiques descriptives de la mostra total.

N = 128Media ± DS95% IC
Edat (anys)59-70 años14.58; 15.19
Massa corporal (kg)59.21 ± 11.423157.23; 61.19
Talla (cm)167.90 [160.28;173.05]*164.34; 167.92
Massa muscular (kg)27.81 [22.72;30.32]*25.59; 27.73
Massa adiposa (kg)13.89 [12.28;16.40]*14.02; 15.13
Massa òssia (kg)7.76 [6.74;8.36]*7.41; 7.87
Massa pell (kg)3.46 [3.23;3.67]*3.33; 3.48
Massa residual (kg)6.93 ± 1.346.70; 7.16
Error (%)0.37 ± 4.10-0.34; 1.08
Índex múscul-ossi3.47 ± 0.433.40; 3.55
Sumatori de 6 plecs (mm) ‖50.35 [42.60;67.25]*53.02; 58.98
Edat del Peak Height Velocity (anys)13.91 ± 0.6313.81; 14.02
Predicció talla adulta (cm)176.30 [173.60;180.00]*175.96; 177.88
% Talla actual 96.15 [90.70;98.70]*92.98; 94.89
‖ Tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, cuixa i cama
*Dades presentades com a mitjana [p25; p75]