Taula 2

Hàbits esportius dels practicants.

N = 461Total
Practicant habitual 
Sí (%)44295.9
No (%)194.1
Temps de pràctica 
Menys d’1 any (%)245.2
Més d’1 any (%)43794.8
Entre 1-3 anys (%)6213.4
Entre 4-5 anys (%)398.5
Més de 5 anys (%)33672.9
< 1 any de pràctica (mesos). Me [RQ]227.00 [4.00 – 9.25]
> 1 any de pràctica (anys). Me [RQ]4398.00 [5.00-15.00]
Inici al BTT a través del ciclisme
Sí (%)7315.8
No (%)38884.2
Experiència en activitats físiques abans de BTT
Sí (%)34474.6
No (%)11725.4
Federat/a
Sí (%)20143.6
No (%)26056.4
Tipus de federació*
Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) (%)13829.9
Federació Catalana de Ciclisme (FCC) (%)398.5
Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) (%)183.9
Unió Ciclista Internacional (UCI) (%)183.9
Condició física461
Iniciació (%)102.2
Amateur (%)10522.8
Intermedi (%)28261.2
Expert (%)6113.2
Rendiment (%)30.7
Condició física (escala Likert 1-5). Mitjana (DT)4612.87 (0.68)
Freqüència d’entrenaments de BTT (setmana)
Menys d’1 (%)92.0
1-2 (%)22949.7
3-4 (%)18640.3
5-6 (%)337.2
7-8 (%)30.6
Més de 8 (%)10.2
Entrenaments setmanals de BTT (sessions). Me [RQ]4612.00 [2.00 – 3.00]
Pràctica d’altres modalitats i especialitats esportives**
Ciclisme (%)19228.0
Cursa de muntanya (%)10214.9
Fitnes (%)7611.1
Natació (%)689.9
Muntanyisme/alpinisme (%)679.8
Esquí (%)578.3
Pàdel (%)416.0
D’altres (%)8212.0
Nota. Les dades contínues són expressades en mitjana (DE) o mediana (RQ) d’acord amb la seva distribució.
DE = desviació estàndard; RQ = rang interquartílic. (*) Aquests valors es van calcular per a una n = 213. 
(**) Aquests valors es van calcular per a una n = 685.