Taula 2

Exercicis de força utilitzats en cada un dels tres grups experimentals.             

GEACGEMMGEPL
Flexors de troncElevacions de troncEncorbada abdominal en màquinaElevacions de tronc amb sobrecàrrega
Extensors de troncElevacions de pelvisLumbar en màquinaLumbar en cadira romana amb sobrecàrrega
CamaStep up i esquat búlgarPremsa de camesTisores amb barra olímpica o lunges
PectoralPlanxes (mans separades)Premsa verticalPremsa amb manuelles
EsquenaDominades (posició horitzontal, obliqua i vertical), agafada dorsal àmpliaRem en politja baixaRem amb manuelles
Extensors de colzeFons (mans separades a l’amplada de les espatlles)  Tríceps en màquinaExtensió posterior de braços
Flexors de colzeDominades (posició horitzontal, obliqua i vertical), agafada palmar a l’amplada de les espatllesCurl de bíceps en màquina ScottCurl altern amb manuelles
Nota. GEAC: grup d’entrenament amb autocàrregues; GEMM: grup d’entrenament amb màquines de musculació; GEPL: grup d’entrenament amb pes lliure.