Taula 2

Organització ensenyaments vigents entre l’any 2000 i 2019. 

Organització anteriors ensenyaments (RD318/2000)
TEN1 EXCURSIONISMETEN2 BARRANCS
TEN2 ESCALADATES ESCALADA
TEN2 MUNTANYA MITJANA
TEN2 ALTA MUNTANYATES ESQUÍ DE MUNTANYA
TES ALTA MUNTANYA
Font: elaboració pròpia a partir de textos legislatius analitzats.