Taula 2

Resultats de l’anàlisi qualitatiu interavaluador per a cadascun dels components analitzats

Exemple de comentari 
Passada
(11 %)
PreT• La qualitat de les passades no és massa alta i algunes vegades “s’emboliquen”.
PosT• Aconsegueixen millorar amb el temps, notant-se pel que fa a la quantitat i qualitat de les passades, que es tradueix en un major nombre de punts.
ReT• Realitzen grans llançaments, que acostumen a ser molt exitosos
Recepció
(8.4 %)
PreT• De manera inicial, l’equip amb possessió de la pilota presenta imprecisió tant en les recepcions com en l’elaboració de les jugades.
PosT• En aquest partit, els jugadors sense pilota sol·liciten la pilota al companya de forma constant i realitzen les recepcions de forma efectiva.
ReT• Realitzen les recepcions de forma efectiva, fet que comporta una gran qualitat de joc; actiu i efectiu.
Suport
(24 %)
PreT• No cerquen espais ni sol·liciten passada al jugador amb pilota de forma adequada, és a dir, no acostumen a dir posicions (passa per dalt, per sota, etc.).
PosT• A mesura que avança, es mouen més sense pilota tant per desmarcar-se i anotar punt quan ataquen, com per interceptar passades quan defensen.
ReT• En aquest partit, els jugadors sense pilota es mouen de forma molt activa, sol·liciten la pilota al company de forma constant.
Defensa
(25.6 %)
PreT• Al principi, allò més significatiu és que s’ajunten massa al voltant del jugador que té la pilota, pressionant i fent faltes constantment.
PosT• Comencen a aparèixer indicis d’accions defensives com la de cobrir el membres de l’equip que té la possessió de la pilota.
ReT• No només es mouen per buscar la pilota sinó que en ocasions acostumen a adoptar posicions defensives molt significatives.
Coneixement
del joc
(12.5 %)
PreT• Al principi, no sembla que coneguin molt bé les regles, ja que de forma continuada caminen amb la pilota, quan això no està permès.
PosT• Hi ha una clara evolució des de la primera presa de contacte dels grups amb l’activitat fins a la comprensió de les seves regles i la finalitat del joc.
ReT• Transcorregut un temps, s’aprecia retenció de la majoria de continguts treballats.
Nota. Entre parèntesis, percentatge de comentaris respecte al total de la informació.