Taula 2

Vinculació amb federacions i la competició

1991-922012-132016-17
n%n%n%χ2g.l.Sig.
FederatsAbans30991.232693.129994.02.1392.343
Després17968.817958.115859.67.7742.021
CompeteixenAbans31891.932792.931497.811.9332.003
Després16660.619056.917158.0.8752.646
Font: elaboració pròpia.