Taula 2

Relació entre motius per dopar-se i l’opinió sobre legalitzar el dopatge en l’esport d’alt rendiment

Legalització del dopatge en l’esport d’alt rendiment
MotiusA favorEn contraTotalp
Augmentar el rendiment esportiu i aconseguir un or olímpic13 (65.00 %)59 (18.04 %)72<.001*
Ser un dels esportistes amb més èxit de la història, aconseguint fama mundial11 (55.00 %)53 (16.21 %)64<.001*
Ser admirat/da pel meu entorn social (amics, companys, familiars, parella), pels meus èxits2 (10.00 %)12 (3.67 %)14.16
Obtenir grans quantitats de diners13 (65.00 %)69 (21.10 %)82<.001*
Obtenir un atractiu físic millor7 (35.00 %)28 (8.56 %)35<.001*
Categoria on la diferència és significativa.