Taula 10

Anteriors titulacions: percentatge d’hores teòriques i hores pràctiques sobre el total d’hores del BC i del BE. Diferència amb el percentatge corresponent a les EM. Nivell: TES.

% hores teòriques i % hores pràctiques sobre el total d’hores i diferència entre CA i RD318/2000EMARAGÓCOM. MADRIDANDALUSIAASTÚRIESEUSKADICANTÀBRIAECI/858
TES Alta muntanya
BCTPTPTPTPTPTPTPTP
% respecte al total72.727.370.030.071.029.072.527.564535.564.335.764.535.564.5
diferència respecte EM.0–2.72.7–1.81.8–.2.2–8.28.2–8.48.4–8.28.2–8.28.2
BETPTPTPTPTPTPTPTP
% respecte al total39.160.929.470.637.063.034.865.232.767.316.783.332.767.322.078.0
diferència respecte EM.0–9.79.7–2.22.2–4.34.3–6.46.4–22.522.5–6.46.4–17.117.1
TES Escalada
BCTPTPTPTPTPTPTPTP
% respecte al total72.727.370.030.071.029.072.527.564.535.564.335.764.535.564.535.5
diferència respecte EM.0–2.82.7–1.81.8–.2.2–8.28.2–8.48.4–8.28.2–8.28.2
BETPTPTPTPTPTPTPTP
% respecte al total56.543.538.161.941.358.739.160.936.463.635.164.934.565.530.070.0
diferència respecte EM.0–18.418.4–15.215.2–17.417.4–20.220.2–21.421.4–22.022.0–26.526.5
TES Esquí de muntanya
BCTPTPTPTPTPTPTPTP
% respecte al total72.727.370.030.071.029.072.527.564.535.564.335.764.535.564.535.5
diferència respecte EM.0–2.72.7–1.81.8–.2.2–8.28.2–8.48.4–8.28.2–8.28.2
BETPTPTPTPTPTPTPTP
% respecte al total56.543.538.161.941.358.739.160.936.463.635.164.934.565.530.070.0
diferència respecte EM.0–18.418.4–15.215.2–17.417.4–20.220.2–21.421.4–22.022.0–26.526.5
Font: elaboració pròpia.