Taula 1

Descripció de les variables analitzades a l’estudi.

VariablesDefinició
Distance (m)Distància total recorreguda en metres
Dist (m/min)Distància total recorreguda per minut
Explosive Dist (m)Distància total recorreguda amb una acceleració superior a 1.12 m/s2
Explosive Dist (m/min)Distància explosiva en metres per minut
HSR Rel Dist (m)High speed running relative és la distància recorreguda a velocitats superiors al llindar del jugador (al 75.5 % de la velocitat màxima)
HSR Rel (m/min)High speed running relative en metres per minut
HSR Rel CountNombre de vegades (comptador) que el jugador ha corregut a una velocitat superior al llindar HSR Rel.
HSR Abs Dist (m)High speed running absolute és la distància recorreguda a velocitats superiors a 21 km/h.
HSR Abs (m/min)High speed running absolut en metres per minut.
HSR Abs CountNombre de vegades (comptador) que el jugador ha corregut a una velocitat superior al llindar HSR Abs
Dif ACC DECDiferència entre acceleracions i desacceleracions amb valor superior a 3 m/s2
Sprint Abs (m)Distància recorreguda per sobre del llindar de velocitat absolut d’esprint (24 km/h)
Sprints ABSNombre d’esprints per sobre del llindar de velocitat absolut d’esprint
SprintsRELNombre d’esprints per sobre del llindar de velocitat relatiu d’esprint
MAX Speed (km/h)Velocitat màxima assolida
Sprints (min)Nombre d’esprints per minut
Step BalancePercentatge de descompensació entre la intensitat de passos de dreta i esquerra. Un resultat negatiu ens indica que la cama dominant és la dreta
Player LoadMostra l’acumulació de moviment als acceleròmetres
Player Load (min)Valor de l’índex de player load per minut
HMLD (m)High metabolic load distance és la distància recorreguda per un jugador quan la seva potència metabòlica està per sobre de 25.5 W/kg
HMLD countNombre de vegades que el jugador ha estat amb una potència metabòlica superior a 25.5 W/kg
HMLD (m/min)Valor de HMLD per minut
DSLDynamic stress load, nombre d’impactes ponderats per sobre de 2G
DSL (min)Valor de DSL per minut
>24 (m/min)Carrera a una velocitat superior a 24 km/h en metres per minut
Llegenda: Dist: distance; HSR: high sprint running; rel: relative; abs: absolut; Dif: diferència; ACC: acceleracions; DCC: desacceleracions; HMLD: High metabolic load distance, DSL: Dynamic stress load