Taula 1

Mitjana i desviacions típiques, límits dels intervals de confiança de la mitjana (95 %) i dades estadístiques per a v, FB, LB (n = 6), IdC (n = 5) i fases de longitud de braçada dels trams 1 i 2 (S1: 75-100; S2: 175-200 m) respectivament de la T200.


S1 (75 – 100 m)
Mitjana ± dt; (IC del 95 %)
S2 (175 – 200 m)
Mitjana ± dt; (IC del 95 %)
t de Student; 
valor de p 
g de Hedge
Velocitat de natació 
(m∙s-1
0.99 ± 0.15 [entre 0.83 y 1.16]0.96 ± 0.19 [entre 0.76 y 1.16]0.65;.61 0.17
Freqüència de braçada  
(ciclos∙min-1)
40.5 ± 6.8 [entre 33.4 y 47.6]41.5 ± 3.2 [entre 38.1 y 44.9]–0.46; .60  0.18
Longitud de braçada 
(m)
1.51 ± 0.38 [entre 1.10 y 1.91]1.39 ± 0.38 [entre 1.07 y 1.70]1.36; .23  0.31
IdC/IdCadapt 
(%)
-4.4 ± 9.2 [entre -15.9 y 7.0]-3.5 ± 8.9 [entre -14.6 y 7.5]–0.46; .61  0.09
Fase d’entrada i agafada
(%)
30.7 ± 12.0 [entre 15.7 y 45.8]30.2 ± 6.4 [entre 22.1 y 38.2]–0.25; .81 0.05 
Fase de tracció  
(%)
13.4 ± 8.5 [entre 2.8 y 24.0]15.7 ± 2.7 [entre 12.3 y 19.1]–0.53; .61  0.36
Fase de empuje 
(%)
23.0 ± 6.2 [entre 15.2 y 30.8]24.7 ± 7.3 [entre 15.7 y 33.8]0.64;.55  0.25 
Fase de recuperació  
(%)
32.7 ± 11.0 [entre 18.9 y 46.5]29.3 ± 4.6 [entre 23.6 y 35.0]–0.73; .50 0.40 
Fases propulsives  
(%)
39.4 ± 13.2 [entre 25.4 y 53.2]42.3 ± 6.0 [entre 35.9 y 48.6]-0.65; .54 0.28
Fases no propulsives
(%)
60.6 ± 13.2 [entre 46.7 y 74.5]57.7 ± 6.0 [entre 51.3 y 64.0]0.65; .54 0.28 
IdC = Índex de coordinació.