Taula 1

Funcions executives, qualitat de vida i activitat física: Comparació de mitjanes en funció de la modalitat d’emplenament dels seus instruments d’avaluació (paper/en línia).

Variable
tp
Funcions executivesAtenció1.743.083
Inhibició–1.024.919
Regulació emocional1.15.249
Qualitat de vidaBenestar físic1.846.066
Benestar psicològic0.364.716
Autonomia i relació amb pares0.579.569
Relació amb amics i suport social–1.613.107
Relació i suport en l’entorn escolar0.176.862
Activitat física
1.335.194