Taula 1

Sistema d’Observació de la Coordinació Motriu (SOC).

CriteriSistemes de categoriesDescripció
Habilitat motriuLocomoció motriu (LOC). Habilitats motrius que permeten desplaçar el cos d’un punt a l’altre de l’espai. 
Estabilitat motriu (EST). Habilitats motrius que permeten mantenir l’equilibri del cos sense que hi hagi locomoció motriu. 
Manipulació motriu (MAN).Habilitats motrius que permeten rebre, llançar, colpejar o conduir/subjectar un objecte o cos.
Combinació (COM). Combinació d’habilitats motrius anteriors.
CoordinacióPrecisió (PRE). Calcular correctament la distància i l’espai. 
Eficàcia (EFI). S’assoleix el resultat final/objectiu motriu. 
Sinergies (SIN). S’utilitza únicament l’energia muscular requerida i no es fan moviments innecessaris.
Nivell d’alçària de l’espai
Aeri (AER). L’habilitat motriu es fa a l’aire, sense que el cos estigui recolzat.
Terrestre (TER).L’habilitat motriu es fa arran de terra.
Localització
en l’espai
Central (CEN). La tasca es fa a la part central de l’espai on es produeix el nucli de l’acció tàctica de l’activitat.
Perifèria (PER). La tasca es fa a la part distal del centre de la pista.
Pausa inactivitatPausa (PAU).Moment d’inactivitat com a conseqüència d’una aturada voluntària, que no està relacionada amb la dinàmica o el funcionament de l’activitat.