Taula 1

Característiques dels exercicis efectuats durant l’estudi

Exercici (Espai)EspecificitatDescripcióRepresentació gràfica
1 x 0 
(1/1 o 2/3)
Nivell III
(Orientació dirigida)
Onades de conducció i cop de pilota a porteria.Figura 1. 1 x 0 (1/1 o 2/3) 
3 x 3 + 2  (1/2)Nivell III
(Orientació dirigida)
Conservació de pilota amb suports exteriors.Figura 2. 3 x 3 + 2 (1/2)  
4 x 4 + 1  (1/2)Nivell III
(Orientació dirigida)
Accions ofensives i defensives sense porters.
Només es permet marcar dins de l’àrea.
Figura 3. 4 x 4 + 1 (1/2)
5 x 5 + 1  (1/1)
Nivell III
(Orientació dirigida)
Accions ofensives i defensives sense porters.
Només es permet marcar dins de l’àrea.
Figura 4. 5 x 5 + 1 (1/1)
6 x 3  (1/2)
Nivell III
(Orientació dirigida)
Conservació. 2 equips ofensius i 1 de defensiu.
Canvi de rol al robatori de la pilota.
Figura 5. 6 x 3 (1/2)
2 x 2  (1/2)
Nivell IV
(Orientació dirigida)
Situació simulada de joc de 2 x 2 en 20 x 20 m.Figura 6. 2 x 2 (1/2)
2 x 2 + 2  (1/2)
Nivell IV
(Orientació dirigida)
Situació simulada de 2 x 2 amb suports laterals en zona ofensiva. Figura 7. 2 x 2 + 2 (1/2)
3 x 3  (1/2)
Nivell IV
(Orientació dirigida)
Situació simulada de 3 x 3.  Figura 8. 3 x 3 (1/2)
3 x 3 + 1 (1/2)
Nivell IV
(Orientació dirigida)
Situació simulada de 3 x 3 amb suport ofensiu en la línia de fons.Figura 9. 3 x 3 + 1 (1/2)
3 x 2  (1/1)

Nivell V
(Orientació
competitiva)
Onades de 3 x 2 amb component psicològic atès que hi ha temps limitat per a la finalització.
Figura 10. 3 x 2 (1/1)
4 x 4  (1/1 o 2/3)

Nivell V
(Orientació
competitiva)
Situació real de joc.Figura 11. 4 x 4 (1/1 o 2/3)
4 x 4 -I  (1/1)
Nivell V
(Orientació
competitiva)
Situació real de joc amb inici de cada acció des de servei de porta.Figura 12. 4 x 4 – E (1/1)
5 x 4  (1/2)

Nivell V
(Orientació
competitiva)
Situació real de joc de “porter-jugador” amb limitació temporal. Figura 13. 5 x 4 (1/2)
Llegenda: 1/1 = 40 x 20 m; 2/3 = 30 x 20 m; 1/2 = 20 x 20 m;  = Equip 1;   = Porter Equip 1;   = Equip 2;   = Porter Equip 2;   = Comodí (jugador de suport per a ambdós equips en fase ofensiva)