Taula 1

Mitjana ± desviació típica, intervals de confiança del 95%, valor de p i mida de l’efecte (ME-d) corresponents als gols (G), els gols per quart (GQ1-GQ4), les faltes d’exclusió (FE) i els penals (P) en campionats de nivell de subelit per a dones i homes, abans i després dels canvis en les normes del waterpolo (n = nombre de partits).


DonesHomes

període anterior n = 30període posterior n = 23valor de p; dperíode anterior n = 95període posterior n = 98valor de p; d
G9.3 ± 2.1
[entre 7.0 i 11.7]
10.3 ± 1.0
[entre 9.2 i 11.3]
0.17; 0.6
ME petita
9.5 ± 2.8
[entre 7.6 i 11.4]
9.7 ± 1.6
[entre 8.5 i 10.8]
.94; 0.1 
ME petita
GQ13.6 ± 0.2
[entre 3.3 i 3.8]
2.5 ± 0.8
[entre 1.6 i 3.5]
< 0.001; 2.0
ME molt gran
2.4 ± 0.9
[entre 1.8 i 3.1]
2.4 ± 0.4
[entre 2.1 i 2.7]
.61; 0.1 
ME petita
GQ21.8 ± 0.8
[entre 0.9 i 2.6]
3.0 ± 0.3
[entre 2.6 i 3.4]
< 0.001; 2.2
ME molt gran
2.3 ± 0.7
[entre 1.8 i 2.7]
2.4 ± 0.6
[entre 1.9 i 2.8]
.53; 0.1 
ME petita
GQ31.8 ± 0.6
[entre 1.2 i 2.4]
2.3 ± 0.3
[entre 1.9 i 2.7]
0.05; 1.0
ME moderada
2.4 ± 0.6
[entre 2.0 i 2.8]
2.3 ± 0.4
[entre 2.0 i 2.6]
.59; 0.3
ME petita
GQ41.8 ± 0.2
[entre 1.6 i 2.0]
2.5 ± 0.2
[entre 2.2 i 2.7]
< 0.001; 2.9
 ME molt gran
2.5 ± 0.6
[entre 2.0 i 2.9]
2.6 ± 0.5
[entre 2.3 i 3.0]
.82; 0.3 
ME petita
FE6.5 ± 0.8
[entre 5.6 i 7.4]
7.9 ± 1.5
[entre 6.1 i 9.6]
< 0.001; 1.2
ME gran
6.1 ± 1.4
[entre 5.1 i 7.0]
7.4 ± 1.2
[entre 6.6 i 8.3]
.03; 1.0     
ME moderada
P1.1 ± 0.7
[entre 0.3 i 1.8]     
1.1 ± 0.2
[entre 0.9 i 1.3]
0.94; < 0.01
ME insignificant
0.8 ± 0.1
[entre 0.7 i 0.9]
1.2 ± 0.3
[entre 0.9 i 1.4]
< .001; 1.6
ME gran
G = Gols; GQ = Gols per quart; FE = Faltes d’exclusió; P = Penals