Taula 1

Distribució dels informants.

AgentsTipus de participantNombre de participants
HomeDona
Professionals del PIDEMSGCoordinadors del PIDEMSG12
Monitors esportius contractats22
Monitors esportius becats31
EscolarsEducació primària2213
Educació secundària028
FamiliarsFamiliars d’escolars d’infantil 03
Familiars d’escolars de primària33
Total per gènere3152
TOTAL83