Taula 1

Característiques descriptives d’acord amb EC.

S-12 (N=20)S-13 (N=10)S-14 (N=26)S-15 (N=18)S-16 (N=22)S-17 (N=18)S-19 (N=14)
Edat (anys)12.21 ± 0.2613.11 ± 0.2814.23 ± 0.2514.70 ± 0.2915.67 ± 0.3216.73 ± 0.3117.82 ± 0.24
Massa corporal (kg)44.37 ± 7.0749.33 ± 7.7057.35 ± 8.4762.32 ± 9.1064.92 ± 8.8666.70 ± 7.5868.31 ± 7.49
Talla (cm)150.82 ± 7.60161.34 ± 8.48164.22 ± 9.55168.38 ± 6.02173.04 ± 5.40172.30 ± 5.05173.30 ± 4.80
Dades presentades com a mitjanes ± DS