Taula 1

Categories de la definició de bullying i respostes dels entrenadors/es que les justifiquen. 

Categories Respostes dels participants  
Repetició“Menysprear una altra persona de manera continuada”. (entrenador de bàsquet)
“Quan una persona és sotmesa a crítiques, burles, comentaris despectius dels seus companys constantment”. (entrenador de futbol)
“El bullying és l’assetjament constant a una persona sense cap motiu”. (entrenadora de natació)
Intencionalitat de fer mal“Per a mi, el bullying és quan un nen o grup de nens tenen com a objectiu molestar o riure’s d’un company”. (entrenador de pàdel)
“La intenció de fer un efecte negatiu sobre una persona (o grups de persones) fent-la sentir malament o a desgrat amb si mateixa o amb la vida”. (entrenador d’atletisme)
“Una manera d’assetjar i ferir les persones intencionadament”. (entrenadora d’activitats poliesportives)
Desequilibri de poder“És l’acte d’humiliar una persona i fer-la sentir inferior”. (entrenadora de bàsquet)
“El bullying és un acte d’exclusió, per part d’un nen o diversos nens, d’un altre fent que se senti inferior al grup”. (entrenador de bàsquet)
“Mostrar superioritat envers una altra persona per a satisfacció personal”. (entrenador d’activitats poliesportives)
Conseqüències en la víctima“És una situació de rebuig sobre una persona en concret que afecta de manera negativa la seva manera de ser o viure, ja sigui assetjament verbal, contacte, etc.”. (entrenador de futbol)
“Un conjunt d’accions, generalment dirigides d’un col·lectiu a una persona, que provoquen les sensacions de soledat, menyspreu, vulnerabilitat, tristesa, i fins i tot depressió a aquest últim. L’efecte més gran que té en la persona que ho pateix és la falta d’amor propi, per culpa de la influència que tenen els comportaments i les paraules ofensives dels companys”. (entrenadora d’activitats poliesportives)
“Abús, per part d’una persona o col·lectiu, d’una persona o grup que crea un estat de malestar a la víctima i pot arribar a afectar-la psicològicament amb conseqüències severes”. (entrenador de natació)
Assetjament“El bullying és un assetjament físic o psicològic que es duu a terme de forma continuada cap a un individu”. (entrenador d’atletisme)
“Assetjament a una persona per part d’una o diverses persones, tant físic com psicològic”. (entrenadora de gimnàstica artística)
“És l’assetjament per part d’una persona o un grup de persones a un altre individu”. (entrenadora de bàsquet)
Discriminació“La discriminació, per part d’un col·lectiu o una persona, d’una altra persona per alguna debilitat de la persona que fa que sigui vulnerable”. (entrenador de rugbi) 
“El bullying és la discriminació, per part d’una o diverses persones, d’una altra/altres persones, ja sigui de manera física o verbal, que causa efectes negatius en la víctima”. (entrenador de futbol) 
“Discriminació i marginació, per part d’una persona o un grup de persones, d’un altre individu”. (entrenador d’hoquei patins)
Maltractament“Maltractament físic i/o psicològic, per part de qualsevol persona o grup de persones, d’una altra persona, en qualsevol situació. Inclou fer bromes de mal gust, faltar al respecte, incomodar, insultar, etc.”. (entrenador de futbol) 
“Maltractament, tant psicològic com físic, a una persona”. (entrenador de bàsquet)
“Maltractament psicològic i físic, per part d’un individu o un grup, d’un individu més “dèbil””. (entrenador de bàsquet)
Abús“Abús, per part d’una persona o col·lectiu, d’una persona o grup que crea un estat de malestar a la víctima i pot arribar a afectar-la psicològicament amb conseqüències severes”. (entrenador de natació)
“Abús, per part d’una persona o un grup, d’una altra que es pensa que és inferior”. (entrenador d’acrobàcies)
“Abús físic i/o psicològic”. (entrenador de futbol sala)