Taula 1

Sistema d’Observació Descansos Actius en l’Enseyament SODAE, adaptat del sistema OSMOSTI (Observational System of Motor Skills, Space, Time and Interaction) (Castañer et al., 2020).

CriterioCategoriaDescripció
HABILITATS MOTRIUS LocomocióLOCAccions de desplaçament (p. ex. córrer).
EstabilitatETBAccions sense desplaçament (p. ex. balanceig, salts).
ManipulacióMANAccions de manipulació (objectes o persones).
CombinacióCHMCombinació de les habilitats motrius.
Sense habilitat motriuNIMInexistència d’habilitat motriu.
INTERACCIÓ SOCIALGrup granGGInteracció en grup gran.
En parellaEP Interacció en parella.
Grup petitGPInteracció en grup petit.
Sense interacció socialNISInexistència d’interacció.
ÚS DE L’ESPAI Direcció espacialCDECanvi de direcció a l’espai.
Nivell espacialCNECanvi de nivell a l’espai.
Sense canvisMMEMantenir-se al mateix espai.
Combinació CVPCombinació de posicions.
PARTICIPACIÓ D’ALUMNESTot el grupTGCParticipació de tot el grup.
Participació altaPAImplicació del grup excepte d’1 a 4 alumnes.
Participació mitjanaPMImplicació del grup excepte de 5 a 10 alumnes.
Participació baixaPBImplicació del grup excepte 11 alumnes o més.
CONTINGUT ACADÈMICAmb contingutCAContingut acadèmic integrat.
Sense contingutNCANo hi ha contingut acadèmic integrat.
RESOLUCIÓ COGNITIVA  Amb resolucióRCExisteix resolució cognitiva.
Sense resolucióNRCNo existeix resolució cognitiva.