Taula 1

Paràmetres i variables registrades durant les sessions de les participants a l’estudi.

Càrrega interna
Percepció subjectiva d’esforç 
(RPE, Borg 1990)
Escala CR-10 
Càrrega externa
Volum total Temps d’exposició (minuts)
Programació de l’entrenament
Especificitat (Solé, 2008)Genèriques (nivell 1-2). Treball condicional general (carrera contínua, bicicleta…)
Generals (nivell 3-4). Tasques individuals de força i prevenció de lesions, circuits sense pilota
Dirigides (nivell 5-6). Tasques sense oposició. Circuits tècnics, onades i accions combinades
Especials (nivell 7-8-9) d’1c1 a 10c10. Situacions bàsiques tàctiques, onades amb oposició, jocs de posició o possessió i treball de línies amb oposició
Competitives (nivell 10). Partits d’entrenament 11c11 o competicions oficials
Lesionabilitat
Lesió (Fuller et al., 2006)Lesió que causa baixa (time loss injury)