Taula 1

Volum de treball realitzat per cada grup.

GCGPTGATR
Durada del període d’intervenció38 setmanes38 setmanes38 setmanes
Nre. de sessions setmanals d’entrenament555
Volum setmanal d’entrenament tecnicotàctic10 h10 h10 h
Volum setmanal d’entrenament físic005
Volum setmanal total d’entrenament10 h10 h15 h