Taula 1

Característiques dels participants de l’estudi (n = 8).

Variable(mitjana ± DE)
Edat (anys)24.9 ± 7.0
IMC (kg/m2)25.2 ± 3.6
Pressió arterial sistòlica en repòs (mmHg)126.5 ± 10.2
Pressió arterial diastòlica en repòs (mmHg)68.8 ± 9.9
FCrepòs (ppm)65.3 ± 12.8
FC pic test (ppm)188.4 ± 10.7
VO2 pic test (ml/kg/min)38.9 ± 3.4
VariableAlternsSimultanis
FC mitjana (ppm)160.38 ± 16.24166.25 ± 12.5
% FC85.15 ± 7.10 %88.29 ± 5.14 %
VO2 mitjà (ml.kg-1.min-1)29.74 ± 5.3130.96 ± 6.88
% VO276.52 ± 12.71%79.58 ± 15.58%
Nota. VO2 pic= pic de captació d’oxigen; FC pic: freqüència cardíaca pic VO2 pic assolit en una sessió.