Taula 1

Definició del sistema de categories de l’instrument d’observació.

DimensionsCriterisCodiCategoriesCodiDescripció
situacional
Match StatusMSPerdentPDTGol de l’equip amb marcador en desavantatge
EmpatantEMTGol de l’equip amb marcador en equilibri
GuanyantGNTGol de l’equip amb marcador en avantatge
Qualitat oponentQOMillor utilitza 5vs4+P contra pitjorBESTGol del millor equip utilitzant 5vs4+P
5vs4+P entre equips mateix nivellEQUGol d’un dels equips del mateix nivell i un d’ells amb 5v4+P
Pitjor utilitza 5vs4+P contra millorWORSTGol del pitjor equip utilitza el recurs
Localització golGLVGol 5vs4+P localGLGol de l’equip local amb 5vs4+P
Gol 5vs4+P visitantGVGol de l’equip visitant amb 5vs4+P
joc
ZonaZF1 1/2 campZ1Gol aconseguit en 1/2 camp
2 10-20 mZ2Gol aconseguit entre 10-20 m
3 Atac esqZ3Gol aconseguit en atac zona esq
4 Atac drZ4Gol aconseguit en atac zona dr
5 Àrea metaZ5Gol aconseguit en àrea de meta
Tipus llançamentTLLLlançament exteriorLEGol fora d’una zona de densitat defensiva
Llançament interior (passada, paret,1×1)LIGol dins d’una zona de densitat defensiva
2n palL2nGol amb arribada d’un jugador atacant a 2n pal
Nre. jugadorsNJ11JGol amb intervenció d’1 jugador
22JGol amb intervenció de 2 jugadors
33JGol amb intervenció de 3 jugadors
44JGol amb intervenció de 4 jugadors
55JGol amb intervenció de 5 jugadors
Seqüència passadesSP1-10 passadesSP<10Gol amb una seqüència menor de 10 passades
11 passades capSP>10Gol amb una seqüència superior a 10 passades