Taula 1

Estadístics descriptius en funció del sexe.

SexeMitjana (DE)tpd de Cohen
Expressivitat emocional-preMasculí3.68 (.76)< .001.21
Femení4.01 (.64)-4.03
Expressivitat emocional-postMasculí3.77 (.72).002.36
Femení4.01 (.62)-3.07
Autocontrol-preMasculí3.66 (.49)< .001.58
Femení3.95 (.51)-4.89
Autocontrol-postMasculí3.88 (.50).172
Femení3.96 (.56)-1.36
Motivació-preMasculí3.61 (.58)< .001.68
Femení3.99 (.54)-5.71
Motivació-postMasculí3.79 (.56)< .001.41
Femení4.01 (.50)-3.60
Autoconeixement-preMasculí3.90 (.60).021.27
Femení4.06 (.57)-2.32
Autoconeixement-postMasculí3.97 (.62).219
Femení4.06 (.63)-1.23
Habilitats socials-preMasculí2.91 (1.19).330
Femení3.04 (1.16)-.977
Habilitats socials-postMasculí3.22 (1.21).875.382
Femení3.10 (1.20)