Taula 1

Comparació de les regulacions de motivació entre esportistes joves segons la qualitat de la CAR

VariablesCAR alta (n = 148)CAR moderada (n = 153)p
Md (Q1 - Q3)Md (Q1 - Q3)
Desmotivació2.33 (1.00  -  3.00)3.00 (1.33  -  4.50).006*
Regulació externa3.00 (2.33  -  4.67)3.33 (2.50  -  5.00).035*
Regulació introjectada5.67 (5.00 - 6.67)5.67 (4.33 - 6.33).055
Regulació identificada6.67 (6.00 - 7.00)6.33 (5.33 - 6.67).001*
Regulació integrada6.33 (5.41 - 7.00)5.67 (5.00 - 6.67).001*
Regulació intrínseca6.67 (6.00 - 7.00)6.00 (5.33 - 6.67).001*
Diferència significativa – p < .05 (Test “U” de Mann-Whitney).
Nota. CAR: relació entre l’entrenador i l’esportista.