Taula 1

Resum dels articles seleccionats.

Revisions sistemàtiques/
Metanàlisi
Assajos clínics aleatorisRevisions
narratives
Total
Fisiopatologia de la lesió2182545
Intervenció nutricional en lesions esportives0055
Suplementació en lesions
a) Whey Protein381324
b) Creatina35311
c) Cúrcuma99725
d) HMB6141030
e) Omega 3011728
f) Extracte de cirera àcida010515
g) Vitamina D211619
Total d’articles inclosos202