Taula 1

Estadístics descriptius d’ítems i dimensions en l’esport

ÍtemsDimensionsMitjanaDesviació
típica
AsimetriaCurtosi
1. Hi tinc una relació propera amb una altra gent RL6,17 1,19-1,853,66
2. Sento que les fites que persegueixo són les meves pròpies.AUT LC5,701,34-1,201,04
3. Tinc la sensació de jugar de bon grat.AUT VL6,141,16-1,763,52
4. Tinc oportunitats per escollir.AUT EL5,401,48-0,970,54
5. Em sento obligat/da a fer coses que no vull fer.AUT VL5,871,63-1,521,38
6. Soc capaç de superar desafiaments.CM5,821,22-1,372,23
7. Mostro preocupació per altres personesRL5,611,56-1,281,06
8. Decideixo jugar per voluntat pròpia.AUT VL6,530,99-2,768,46
9. La meva opinió compta a l’hora de decidir com es fan
les coses.
AUT EL4,831,71-0,67-0,31
10. Hi tinc companys/nyes que es preocupen per mi.RL6,081,26-1,763,13
11. Tinc aptituds per jugar-hi (esport).CM5,881,20-1,191,33
12. Crec que soc bo/na (esport).CM5,581,27-0,940,72
13. Puc formar part del procés de presa de decisions.AUT EL5,041,59-0,69-0,16
14. Tinc oportunitats per sentir que soc bo/bona.CM5,601,25-0,890,57
15. Tinc la sensació de voler ser on soc.AUT LC5,881,30-1,341,53
16. Tinc la sensació d’estar fent el que vull fer.AUT LC6,191,14-1,793,51
17. Tinc capacitats per obtenir bons resultats.CM5,731,22-1,111,19
18. Hi ha gent en qui puc confiar.RL6,231,14-1,843,37
19. Tinc bones relacions amb els meus companys/nyesRL6,381,08-2,305,66
20. Tinc l’oportunitat de prendre decisions.AUT EL5,341,54-0,900,23
1. Competència5,721,00-1,041,30
2. Autonomia elecció5,151,26-0,760,42
3. Autonomia voluntat6,180,91-1,412,14
4. Autonomia Locus percebut de causalitat interna5,921,03-1,271,63
5. Relació6,090,94-1,482,20

Nota: RL = Relació; AUTLC = Autonomia Locus percebut de causalitat interna; AUTVL = Autonomia voluntat; CM = Competència; AUTEL= Autonomia elecció.