Taula 1

Nivells de violència escolar, esportivitat, responsabilitat personal i social en funció del gènere

Total M ± DENois M ± DENoies M ± DESig. (p
Violència escolar
Violència patida1.57 ± 0.65 1.66 ± 0.701.46 ± 0.57 .000** 
Violencia observada2.25 ± 0.90 2.25 ± 0.94 2.24 ± 0.86 .823 
Esportivitat
Compromís amb la pràctica4.40 ± 0.62 4.40 ± 0.67 4.38 ± 0.55 .061 
Convencions socials4.34 ± 0.80 4.38 ± 0.80 4.29 ± 0.80 .018* 
Respecte a les regles i àrbitres4.36 ± 0.67 4.35 ± 0.71 4.37 ± 0.63 .689 
Respecte a l’oponent3.45 ± 0.98 3.51 ± 1.01 3.36 ± 0.94 .033* 
Perspectiva negativa3.64 ± 0.99 3.51 ± 0.99 3.80 ± 0.96 .000** 
Responsabilitat
Responsabilitat personal5.02 ± 0.77 5.11 ± 0.78 4.91 ± 0.75 .000** 
Responsabilitat social5.24 ± 0.71 5.22 ± 0.75 5.27 ± 0.65 .793 
* p < .05; ** p < .01.