Taula 4

Variables de comportament i d’interacció segons el tipus de recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada (RDP) per a cada tipus de passada en profunditat.

PPpcaiPPplaiPPpcac
RDPctrlpRDPcpRDPctrlpRDPpc
Primer defensa (PD)
Marcatge estret2102
Gestió defensiva de l’espai6 a0116
Recuperació defensiva20 b1693
Vigilància defensiva11 c1312
Segon defensa (SD)
Marcatge estret7 e131
Gestió defensiva de l’espai21d17 f14 h6
Recuperació defensiva5 e5 g5 i3
Vigilància defensiva6 e7 g03
Centre del joc (CJ)
Amb pressió2201
Sense pressió37282112
Patró espacial d’interacció entre equips (IEE)
Versus línia ofensiva006 m0
Versus línia de mig camp9 k2113 l6
Versus línia endarrerida21 j1827
Nota. PPpcai: pase en profundidad corto precedido por una acción individual; PPplai: pase en profundidad largo precedido por una acción individual; PPpcac: pase en profundidad corto precedido por una acción colectiva; RDB: recuperación del balón o desarrollo del balón antes del último pase en Nota. PPpcai: passada en profunditat curta precedida d’una acció individual; PPplai: passada en profunditat llarga precedida d’una acció individual; PPpcac: passada en profunditat curta precedida d’una acció col·lectiva; RDP: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada en profunditat; RDPctrlp: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per control de la pilota; RDPcp: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per córrer amb la pilota; RDPpc: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per una passada curta.
Les freqüències amb diferents subíndexs a cada columna i criteri difereixen en p = .05, test z d’una cua