Taula 3

Característiques de l’estudi.

EstudiPoblacióPrograma d’entrenament
PaísEdat (anys)Mostra analitzadaFreqüènciaaDurada (min)Nombre d’exercicisComponents
CEFAP
Achenbach et al. (2018)AlemanyaGI: 14,9 ± 0,9b
GC: 15,1 ± 1,0b
N = 174
GI: n = 98
GC: n = 76
PRE: 2/3
TEMP: 1
155✔︎✔︎✔︎
Myklebust et al. (2003)Noruega21 – 22Temporada 1: n = 855 (58 equips)
Temporada 2: n = 850 (52 equips)
PRE: 3
TEMP: 1
153✔︎✔︎✔︎
Olsen et al. (2005)NoruegaGI: 16,3 ± 0,6b
GC: 16,2 ± 0,6b
N = 1586
GI: n = 808
GC: n = 778
PRE: 3
TEMP: 1
15 – 204✔︎✔︎✔︎✔︎✔︎
Petersen et al. (2005)AlemanyaGI: 19,8
GC: 19,4
N = 276
GI: n = 134 (10 equips)
GC: n = 142 (10 equips)
PRE: 3
TEMP: 1
104✔︎✔︎
Wedderkopp et al. (1999)Dinamarca16 – 18N = 237
GI: n = 111
GC: n = 126
TEMP: totes10 – 153✔︎
Zebis et al. (2016)DinamarcaGI: 15,9 ± 0,4c
GC: 15,6 ± 0,5c
N = 40
GI: n = 20
GC: n = 20
PRE: 3
(12 setmanes)
153✔︎✔︎✔︎✔︎✔︎
Nota. C: carrera; E: equilibri; F: força; A: agilitat; P: pliometria; GI: grup intervenció; GC: grup control; PRE: pretemporada; TEMP: temporada.
aExpressat en sessions per setmana. bL’estudi inclou homes i dones. cL’estudi inclou futbol i handbol.