Taula 2

Mitjana (± DE) de variables antropomètriques i de composició corporal.

Antropomètrica
BraçTroncCama
PCB (mm)7.03(± 3.30)PCMA (mm)19.66(± 12.54)PCM (mm)19.73(± 9.61)
PCT (mm)11.49(± 6.99)PCP (mm)9.84(± 6.09)PCPant (mm)16.70(± 8.83)
∑PCB(mm)18.60(± 9.70)PCSi (mm)23.32(± 11.95)PM (mm)42.87(± 6.41)
PBC (cm)33.68(± 4.32)PCA (mm)27.35(± 13.16)PP (mm)30.28(± 3.60)
PBR (cm)30.57(± 4.26)PCS (mm)19.62(± 11.03)SPCP (mm)36.44(± 17.97)
PA (cm)27.36(± 2.74)SPCT (mm)99.82(± 49.31)
PC (cm)89.26(± 8.31)
PAb (cm)95.52(± 11.35)
Composició corporal
BraçTroncCama
MG (kg)1.18(± 0.58)MG (kg)9.45(± 4.43)MG (kg)3.78(± 1.89)
MM (kg)3.86(± 1.01)MM (kg)23.57(± 3.60)MM (kg)6.23(± 1.93)
MT (kg)5.26(± 1.54)MT (kg)33.72(± 6.91)MT (kg)10.32(± 3.13)
% GC21.48(± 6.02)% GC27(± 7.85)% GC35.5(± 11.2)
CMO (kg)0.22(± 0.06)CMO (kg)0.70(± 0.21)CMO (kg)0.31(± 0.14)
DMO (g/cm2)0.891(± 0.08)DMO (g/cm2)1.124(± 0.392)DMO (g/cm2)0.996(± 0.15)
Nota. PCB: plec cutani bicipital; PCT: plec cutani tricipital; ∑PCB: suma dels plecs cutanis del braç (bicipital i tricipital); PBC: perímetre del braç contret; PBR: perímetre del braç relaxat; PA: perímetre de l’avantbraç; PCMA: plec cutani mitjà axil·lar; PCP: plec cutani pectoral; PCSi: plec cutani suprailíac; PCA: plec cutani abdominal; PCS: plec cutani subescapular; ∑PCT: suma dels plecs cutanis del tronc (axil.lar mitjana, pit, suprailíac i abdominal); PC: perímetre de la cintura; PAb: perímetre abdominal; PCC: plec cutani de la cuixa; PCPanx: plec cutani del panxell; PCu: perímetre de la cuixa; PP: perímetre del panxell; ∑PCC: suma dels plecs cutanis de la cama (cuixa i panxell); MG: massa grassa; MM: massa magra; MT: massa total; % GC: percentatge de greix corporal; CMO: contingut mineral ossi; DMO: densitat mineral òssia.