Taula 2

Percentatge de preescolars de gènere masculí i femení que demostren competència en els criteris de rendiment de les habilitats locomotrius, valor de khi quadrat i V de Cramer.

Criteris de rendiment HL Masculí FemeníTotalDif. X2p
Córrer (C) 
1. Els braços es mouen al contrari que les cames, colzes flexionats52,2 35,3 45,0 28,0 2,251 ,134 
2. Període curt on ambdós peus no estan en contacte amb el terra87,0 88,2,029 ,864 
3. El peu aterra al sòl amb el taló o el metatars (no amb tota la superfície de la planta)60,9 70,6 65,0 28,0 ,812,368 
4. Flexió aproximada de 90º de la cama que no recolza al terra (p. ex. a prop del glutis)34,8 47,1 40,0 42,0 1,228 ,268 
Galopar (G) 
1. Braços flexionats i elevats al nivell del maluc al començar 17,423,520,012,0,460,497
2. El peu avançat fa un pas cap endavant seguit del peu endarrerit que aterra a la mateixa alçada o just per darrere del primer 10094,12,775,096 
3. Període curt on cap peu està en contacte amb el terra 91,376,5 3,374 ,066 
4. Manté un patró rítmic durant quatre galops consecutius82,670,61,620,203
Saltar a peu coix (PC) 
1. La cama que no recolza al terra es balanceja cap endavant de manera pendular per impulsar-se13,017,6 15,039,0,325,569
2. El peu de la cama que no es recolza al terra es manté per darrere del cos47,817,635,026,07,827,005 ,313
3. Els braços flexionats es balancegen cap endavant per impulsar-se26,141,2 32,517,52,029 ,154 
4. S’enlaira i aterra al sòl tres vegades consecutives amb el peu dominant82,6 82,4,001,976
5. S’enlaira i aterra al sòl tres vegades consecutives amb el peu no dominant 69,6 64,7,210,646 
Saltar un obstacle amb curs prèvia (SO)
1. S’enlaira amb un peu i aterra amb l’altre47,8 58,8,948 ,330
2. Període on ambdós peus no estan en contacte amb el terra més llarg que en la curs73,976,50,68,794 
3. Abança el braç contrari del peu avançat39,123,5 2,169,141 
Saltar horizontal des d’aturat (SH) 
1. Els moviments de preparació inclouen la flexió de genolls amb els braços estesos darrera del cos 56,5 35,3 3,533,060
2. Els braços s’estenen enèrgicament cap endavant i cap a dalt assolint la màxima extensió per sobre del cap56,5 41,2 1,841 ,175 
3. S’enlaira i aterra al sòl amb ambdós peus a la vegada43,5 41,2 42,5 31,5 ,042 ,837 
4. Els braços es mouen cap a baix durant l’aterratge52,2 47,1,205 ,651 
Lliscar lentament (D) 
1. El cos es col·loca de costat amb les espatlles alineades amb la línia del terra65,252,91,228,268 
2. Un pas lateral amb el peu avançat seguit del lliscament del peu endarrerit fins a col·locar-se al costat del primer peu78,388,2 1,347,246  
3. Un mínim de 4 passes de lliscament continu cap a la dreta73,982,4 ,799 ,372 
4. Un mínim de 4 passes de lliscament continu cap a l’esquerra60,970,6,812  ,368

Dif: Diferència amb Ulrich (2000) en el percentatge de participants que demostren competència.