SRP: noves estratègies d’ensenyament per implicar l’alumnat d’educació primària en el procés d’aprenentatge de la natació

Eduard Ramírez Banzo

*Correspondència: Eduard Ramírez Banzo eduard.ramirez@uvic.cat

Idioma de l’original

402Visites

Resum

L’ interès de la recerca, emmarcada en el context de la pràctica reflexiva, parteix de la voluntat de canvi de la pròpia pràctica i deriva cap al disseny, aplicació i validació d’una proposta d’intervenció SRP0 (suport, record i projecció) que la fa possible. El focus d’interès passa per cercar una connexió entre els àmbits formals i no formals de l’educació i es reflecteix a partir de la implicació de l’alumnat d’educació primària en el procés d’aprenentatge de la natació en un club esportiu, en horari escolar. 

Paraules clau: alumnes com a agents educatius, canvi en la pròpia pràctica, competències bàsiques, implicació cognitiva de l’alumnat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2015

Data de lectura: 2 de gener de 2012